SNERYDNING

Din partner, når kulden kommer I Ulfborg området.

Birch Anlæg tilbyder dig effektiv og professionel snerydning af bl. a. fortove, indkørsler samt små og store parkeringspladser.

 • Vi holder os orienteret om vejrforholdene og rykker ud, så snart det er nødvendigt. Dog maks. 2 gange i døgnet.
 • Vi bekæmper glatføre.
 • Vi holder dine arealer ryddede, så alle kan færdes sikkert og undgå ulykker.
 • Vi sikrer, at kvaliteten af arbejdet altid er i orden. 

Ved tilmeldning af flere husstande på samme vej, kan der opnås rabataftale. Ring og forhør nærmere om pris.
Snerydning er omfattet af “håndværkerfradragsordningen”, hvilket betyder, du kan spare ca. 33% af prisen ved at trække det fra på årsopgørelsen.

Fortov / stier

DKK 800 Sæson 1. november 2020 - 1. april 2021
 • Rydning af sne
 • Bekæmpelse af glatføre.
Populær

Tillæg ved hjørnegrund

DKK 400 Sæson 1. november 2020 - 1. april 2021
 • Rydning af sne
 • Bekæmpelse af glatføre.

Tillæg ved indkørsel

DKK 500 Sæson 1. november 2020 - 1. april 2021
 • Rydning af sne
 • Bekæmpelse af glatføre.

Tilæg ved manuel rydning

Rydning med skov + håndsaltning
DKK 500 Sæson 1. november 2020 - 1. april 2021
 • Rydning af trapper
 • Rydning af foredør
 • Rydning af stier

Snerydning og algebekæmpelse

Indeholder: fortov/sti + algebekæmpelse
DKK 1495 Sæson 1. november 2020 - 1. april 2021
 • Rydning af sne
 • Bekæmpelse af glatføre.
 • Algebekæmpelse af tag/belægning op til 300 kvm

Tilmelding efter d. 1/11-20 stiger priserne med 200 kr.

Snerydning er din pligt

Det er din pligt som borger at rydde sne og sikre dig mod glatføre på din ejendom samt på de stier og fortove, der grænser op til. De almindelige erstatningsretlige regler påhviler til enhver tid grundejer. Erstatningskrav for skader sket på grundejers grund, kan derfor aldrig føres tilbage på Birch Anlæg. Du kan finde lovgivning her

Mere om vores snerydningsordning
Vi kører med små traktorer med stiv kost og kører ud, når der ligger 1 cm sne eller mere. Vores ruter tager normalt 2-4 timer, så vi kan ikke være alle steder på én gang, når sneen lige er faldet. Under normale forhold er vi rundt ved alle inden kl. 8 i hverdagen og kl. 9 i weekenden. Vi fejer oftest om morgenen, men hvis vi vurderer, at det gør mere nytte på fortovene at vente til senere, så gør vi det. Det er os, der vurderer, hvornår det er mest hensigtsmæssig at rydde, så flest mulig får glæde af det.
Vi fejer ikke 1. og 2. juledag samt 1. nytårsdag. Lørdage og søndage fejer vi højst én gang dagligt. Det kan også forekomme, at vi ikke fejer, fordi der holder en bil eller andet parkeret ved fortovet, som vi risikerer at ridse med fejemaskinen. Hvis du mod forventning ikke får ryddet sne, bedes du kontakte Birch Anlæg, så vi kan finde ud af, hvad der er gået galt.

Tilmeld dig til sæsonen

1. november 2020 – 1 april 2021

Tilmeld dig 3 sæsoner og få 10% rabat.

Gruppe tilmelding (minimum 5 husstande)

1. november 2020 – 1 april 2021

Tilmeld dig til sæsonen (snerydning og algebekæmpelse)

1. november 2020 – 1 april 2021

Birch Anlæg og Covid-19

Vi efterlever de anbefalinger som myndighederne har udstykket, med hensyn til Covid-19. 

Vi forsætter på vores opgaver, i det omfang det er muligt, da størstedelen af vort arbejde udføres udendørs. Vores medarbejdere holder naturligvis afstand til hinanden og andrre vi møder på en arbejdsddag. 

Medarbejderne er instrueret i grundig hygiejne og adfærdforhold.
Vores administrative medarbejdere er fordelt så nogle arbejder hjemmefra og andre arbejder på forskudte tidspunkter af hinanden, og vi kan selvfølgelig kontaktes som altid på:

60 24 37 98 

thomas@birch-anlaeg.dk